SEGEDIN šoping

EXTRA ŠOPING !!!!

Program putovanja:

1.dan (subota) Polazak iz Novog Sada u 6h sa parkinga kod LOKOMOTIVE. Vožnja preko Subotice, Horgoša do SEGEDINA. SEGEDIN, grad u južnojMađarskoj koji se nalazi na ušću rekeMureš uTisu. Slobodno vreme za šetnju centrom grada: SEČENJI TRG, GRADSKA KUĆA, PEŠAČKA ZONA, SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA, ZAVETNA CRKVA, ili šoping u tržnom centru ARKAD jednom od najvećih tržnih centara u gradu. Velika sniženja (od 20 do čak 70 % !) u poznatim buticima MANGO, ZARA, ORSAY, DESIGUAL, C&A, H&M, BATA, … Vreme predviđeno za SHOPPING. Povratak za Novi Sad u popodnevnim satima i dolazak u večernjim satima.

CENA: 990 din

Cena izleta obuhvata

– Prevoz visokopodnim, komfornim autobusom na navedenoj relaciji

– Organizaciju i vođstvo puta

Cena izleta ne obuhvata:

– individualne troškove putnika

– međunarodno putno osiguranje.

Broj mesta za svaki polazak je ograničen, požurite i rezervišite željeni termin!
– Obavezna rezervacija mesta unapred na telefon 065/4498255
– Putnici su u obavezi da se upoznaju sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja kao i da se 3 dana pre puta informišu o tačnom vremenu i mestu polaska.
NAPOMENE:
– za ovo putovanje državljanima Republike Srbije je potreban “crveni” BIOMETRIJSKI pasoš.
– preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropsku eunije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
– ukoliko dete putuje u pratnji jednog roditelja neophodna je overena saglasnost drugog u slučaju policijske kontrole na granici.
– krajnji rok agencije za obaveštavanje putnika o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
– broj mesta je na svakom polasku ograničen. Slobodnih mesta ima do popune kapaciteta.
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja
– Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, objektivnih okolnosti.
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnoh okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
– Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. – Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
ZA REZERVACIJU JE POTREBNO:
– Ime i Prezime
– broj pasoša
– kontakt telefon
Sve informacije koje se nalaze na sajtu su informativnog karaktera, validan je program istaknut u agenciji.

Leave a Reply