MORAHALOM BANJA

MORAHALOM – BANJA Sv.ERŽEBET

SAMO 990 din !!!

SVAKE SREDE I SUBOTE

WELLNESS – AQUAPARK + SHOPPING
AUCHAN I METRO
MORAHALOM – banja ERŽEBET ****

SVAKE SREDE I SUBOTE!

REDOVNI I SIGURNI POLASCI!

UKOLIKO NE ŽELITE DA IDETE U SHOPPING MOŽETE OSTATI CEO DAN U MORAHALOM-u

U B A NJ I E R Ž E B E T **** !
AQUAPARK KOJI JE POSETILA CELA SRBIJA…

VI JOŠ NISTE BILI???
W E L L N E S S – A Q U A P A R K + S H O P P I N G
A U C H A N I M ET R O
MORAHALOM – banja ERŽEBET ****

CELODNEVNO KORIŠĆENJE21 BAZENA, VODENIH TOBOGANA, MASAŽERA, JAKUZIJA, AROMA TERAPIJE I FINSKE SAUNE, TURSKOG KUPATILA … detalje pogledajte na http://www.erzsebetfurdo.morahalom.hu/

PROGRAM PUTOVANJA – NOVI SAD :

Polazak iz Novog Sada u 6:00 h, sa parkinga kod glavne ŽELEZNIČKE STANICE – KOD STARE LOKOMOTIVE! Sastanak putnika u 5:40 h. Vožnja preko Subotice… Nastavak programa i dolazak u MORAHALOM, u banju ERŽEBET**** . Vreme predviđeno za korišćenje sadržaja banje 5 – 6 sati (okvirno do 16:30h). U popodnevnim časovima odlazak do SEGEDINA, do tržnih centara AUCHAN, METRO i PRAKTIKER. Vreme predviđeno za SHOPPING 60-90 min. Putnici koji N E Ž E L E da idu u shopping, mogu ostati U BANJI do kasnih popodnevnih časova (okvirno do 19h) kada bi se autobus vratio po njih iz Segedina.
U zavisnosti od uslova na putu i zadržavanja na granici povratak u Novi Sad u kasnim večernjim satima (oko 21.00h).

Rezervišite Vaše mestona telefon 060/13-17-990

U cenu izleta nije uračunata ulaznica koja iznosi:

– sredom – 6 eura ( 1.700 forinti po osobi)

– subotom – 7 eura ( 2.000 forinti po osobi)

– Broj mesta za svaki polazak je ograničen, požurite i rezervišite željeni termin!
– Obavezna rezervacija mesta unapred na telefon 060/13-17-990
– Putnici su u obavezi da se upoznaju sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja kao i da se 3 dana pre puta informišu o tačnom vremenu i mestu polaska.
NAPOMENE:
– za ovo putovanje državljanima Republike Srbije je potreban “crveni” BIOMETRIJSKI pasoš.
– preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropsku eunije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
– ukoliko dete putuje u pratnji jednog roditelja neophodna je overena saglasnost drugog u slučaju policijske kontrole na granici.
– krajnji rok agencije za obaveštavanje putnika o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
– broj mesta je na svakom polasku ograničen. Slobodnih mesta ima do popune kapaciteta.
– Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja
– Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, objektivnih okolnosti.
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnoh okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).
– Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. – Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
ZA REZERVACIJU JE POTREBNO:
– Ime i Prezime
– broj pasoša
– kontakt telefon
Sve informacije koje se nalaze na sajtu su informativnog karaktera, validan je program istaknut u agenciji.